/Files/Content/Media/53-20210409234835407.jpg

به انجمن زیست شناسی ایران خوش آمدید

/Files/Content/Media/53-20210409234835407.jpg

/Files/Content/Media/53-20210409234835407.jpg

دکتر نبیونی در نخستین کنفرانس دبیران زیست شناسی بیان کردند

/Files/Content/Media/53-20210409234835407.jpg

به وب سایت انجمن زیست شناسی ایران خوش آمدید

انجمن زیست شناسی ایران با هدف تقویت دانش زیست شناسی، کمک به ارتقای سطح علمی محققان و ایجاد ارتباطی موثر میان دانش عمومی زیست شناسی و مردم، از سال 1352 فعالیت خود را آغاز کرد. گردهمایی‌های زیست شناسان ایران نیز از شهریور ماه 1371 کلید خورد. از جمله نتایج مطلوب این گردهمایی‌ها می‌توان به پایه‌گذاری انتشار مجله زیست‌شناسی ایران در گردهمایی شهریور ماه 1372 اشاره نمود.ادامه...


اعضای دانشجو

0
مشاهده


اعضای پیوسته

0
مشاهده


اعضای وابسته

0
مشاهده

نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران برگزار شد
نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران برگزار شد

نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران برگزار شد

ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی
ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم و نایب رییس انجمن زیست شناسی ایران خبر از ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی داد.

آغاز  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان
آغاز بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران به صورت مجازی در دانشگاه سمنان آغاز شد.

آیین تجلیل از برگزیدگان اولین جشنواره ملی امیرکبیربرگزار شد.
آیین تجلیل از برگزیدگان اولین جشنواره ملی امیرکبیربرگزار شد.

دبیر علمی جشنواره ملی امیرکبیر در ادامه هدف از برگزاری این رویداد ملی را اقدام عملی مناسب برای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بیان داشت.

تازه‌های زیست شناسی


مطالب و مقالات