رسالت انجمن

رسالت انجمن ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و آرای اندیشمندان، ارتقای سطح علمی پژوهشگران و متخصصان و نیز آشنا کردن عموم مردم با پیشرفت های دانش زیست شناسی با زبان ساده می باشد .

برقراری ارتباط

اطلاع رسانی اخبار انجمن

بسمه تعالی
اعطای جایزه استاد فقید پروفسور جمشید درویش

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم انجمن زیست شناسی ایران و دانشجویان گرامی می رساند انجمن زیست شناسی ایران در راستای انجام وظایف خود در حوزه اعطای جوائز علمی به دو نفر از دانشجویان دکتری بیوسیستماتیک جانوری دانشگاههای تهران، فردوسی مشهد، شیراز و رازی کرمانشاه که مشغول به تحصیل باشند و در رقابت سالانه با سایر دانشجویان موفق به کسب بیشترین امتیاز بشوند جایزه استاد فقید پروفسور جمشید درویش (به هر دانشجو مبلغ 15 میلیون ریال) را اعطا می نماید. دانشجویان سال دوم متقاضی ضمن ارسال یک توصیه نامه از استادشان، خواهشمند است رزومه خود را حداکثر تا تاریخ اول دی ماه سالجاری ارسال فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک نمایید.
 


کتابچه خلاصه مقالات بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - مراغه (کاربردی)
کتابچه خلاصه مقالات بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - مراغه (جانوری)
کتابچه خلاصه مقالات بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - مراغه (سلولی و مولکولی)
کتابچه خلاصه مقالات بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - مراغه (گیاهی)


 


 
بسمه تعالی
 
در دومين دهه از قرني كه برآن سدة‌زيست شناسي نام داده شده است، گسترش عرصه هاي توانمند زيست شناسي و تحولات شتابندة قلمروهايي چون زيست شناسي مولكولي، ژنتيك، سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي، نقش انجمن ها و نهادهاي دخيل در توسعه، ترويج و تعميق اين مهم بر همگان واضح و مبرهن است.
انجمن زيست شناسي ايران نيز افتخار دارد كه به عنوان فراگيرترين جامعة فعال در اين عرصه با برگزاري كنگره هاي هدفمند دوسالانه، كه بيستمين آن را در شهر زيبا و كهن مراغه برگزاري شد، بر اين باور است كه چتري به گسترة همة پژوهشگران و صاحب نظران و آموزش دهندگان اين علم و كاربردهاي پردامنه آن باشد و به توسعه اعتلاي ايران اسلامي كمك كند و شتاب دهد.
به رسم مألوف همة‌ كنگره ها، قطعنامة‌كنگرة بيستم به شرح زير جهت تأييد اعضاي انجمن و انعكاس شايسته آن به مراجعه ذيربط قرائت مي شود.
به نام خداوند رحمان و رحیم
قطعنامه پاياني بيستمين کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
1 – انجمن زيست شناسي ايران بر فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي تقويت كننده توسعه پايدار و حافظ محيط زيست تاكيد دارد.
2 – با توجه به نياز مبرم كشور، انجمن زيست شناسي ايران بر توسعه كارآفريني و اشتغال زايي مولد بر مبناي توسعه شركت هاي دانش بنيان، مراكز رشد، واحدهاي فناور و استارت آپ ها تاكيد داشته و آمادگي كامل خود را براي همكاري همه جانبه در اين زمينه با متوليان اصلي كشور اعلام مي دارد.
3 – با توجه به نقش محوري زيست شناسي و ظرفيت عظيم آن در آموزش هاي بين رشته اي و قلمروهاي كاربردي مانند محيط زيست كشاورزي، بهداشت و سلامت، نقش زيست شناسان در تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و دراز مدت آموزشي و اجرايي در اين قلمروها بايد برجسته تر باشد.
4 – از مسئولان ارشد كشور، بويژه رسانه ملي و ساير رسانه ها درخواست مي شود در حمايت و تبيين جنبه هاي علمي پركاربرد علوم زيستي از جمله تقويت علاقه دانش آموزان، دانش پژوهان جوان رشته هاي ميكروب شناسي، سلولهاي بنيادي، كشت سلول و بافت و ساير فناوريهاي نوين در عرصه هاي ژنتيكي مولكولي و مهندسي ژنتيك اهتمام ويژه داشته باشند.
5 – با توجه به بحران كم آبي در كشور، انجمن زيست شناسي ايران آمادگي خود را در خصوص توسعه و ترويج آموزش فناوري هاي نو در حوزة كشاورزي، از جمله كشت گياهان به روش هاي نوين و تدوين برنامه هاي مرتبط با هدف صرفه جويي در مصرف منابع محدود آب در كشور اعلام مي دارد.
6 – با عنايت به برگزاري جلسات متعدد با دبيران زيست شناسي سراسر كشور و مسائل مطروحه در اين نشست ها انجمن زيست شناسي ايران بر لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي توانمندساز دبيران محترم زيست شناسي كشور و بازنگري در نگارش و مفاهيم كتب درسي مربوط تاكيد نموده، و آمادگي جامعه بزرگ زيست شناسي كشور را براي تحقق اين امر مهم اعلام مي دارد.
7 – انجمن زيست شناسي ايران از كلية‌رسانه هاي نوشتاري، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، و ساير رسانه ها درخواست مي كند جهت تحقق آموزش عمومي زيست شناسي به آحاد جامعه كشور اهتمام ويژه داشته باشند و جامعه زيست شناسي كشور، اعم از استادان دانشگاه، دبيران و دانشجويان زيست شناسي آمادة‌ همكاري در اين زمينة مهم است.
8 – در پايان از برگزاركنندگان عزيز كنگره بيستم انجمن زيست شناسي ايران، اعم از مديريت عالي دانشگاه، اعضاي هيأت علمي و كاركنان و دانشجويان دانشگاه مراغه و همكاران ساير نهادها و دانشگاه ها، و حاميان محلي و ملي آن در برگزاري بسيار خوب و صميمي اين كنگره بزرگ سپاسگزاري مي شود.
                                                                                                دکتر محمد نبیونی            
رییس انجمن زیست شناسی ایران
دوم شهریور 1397
 
 

عنوان فارسی کنفرانس: نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کارآفرینی کشور 

تاریخ شروع کنفرانس: 28-29 آبان 1397 
مهلت ارسال مقالات: 30 مرداد الی 15 مهر 1397
تلفن تماس دبیرخانه: 02188391400
آدرس پستی دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب اسلامی، خیابان وصال شیرازی، کوچه فردانش، پلاک 2، پردیس البرز دانشگاه تهران

WEBSITE: https://isesdi2018.ut.ac.ir/
EMAIL: isesdi2018@ut.ac.irبرای مشاهده خبرنامه تابستان1396 انجمن زیست شناسی ایران اینجا کلیک نمایید.
 

برای مشاهده خبرنامه بهار 1396 انجمن زیست شناسی ایران اینجا کلیک نمایید.


برای مشاهده خبرنامه تابستان، پائیز و زمستان 1395 انجمن زیست شناسی ایران اینجا کلیک نمایید.


احتراماً به استحضار می رساند در راستای برنامه راهبردی انجمن زیست شناسی ایران مصوب سال 1394 و از آنجائی که انجمن همواره درصدد راه اندازی و تقویت فعالیت های دانشجویی بوده است و با توجه به پیشنهادهای واصله، در جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۲ هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران با تشکیل شاخه دانشجویی انجمن موافقت شد و مقرر شد یکی از طرف اعضای هیات مدیره جناب آقای دکتر سعید امین زاده مسئولیت شاخه دانشجویی انجمن را بعهده گرفته و آقای برنا علی بابازاده بعنوان نماینده دانشجویان به مدت یک سال انتخاب شد تا برنامه اجرایی و اقدامات لازم را بعمل آورند. محورهای فعالیت شاخه دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

1- تلاش در جهت همکاری و اتحاد زیست شناسان سراسر کشور اسلامی ایران،

2- بررسی موانع موجود برای اشتغال زیست شناسان و راه های رفع این موانع،

3- ارائه طرح های علمی پژوهشی با همفکری دانشجویان بمنظور ارائه به مراجع ذیربط،

4- پذیرش پروژه های کاری با توجه به توانایی زیست شناسان که براساس توانایی علمی زیست شناسان و در راستای نیازهای محیط زیست و حفاظت از منابع زیستی کشور باشد

5- برگزاری نشست ها و سمینار های علمی برای همفکری بیشتر زیست شناسان

6 - برگزاری کارگاه های آموزشی
اهداف انجمن

 • تقویت دانش زیست شناسی و کمک به ارتقای سطح علمی محققان .
 • تقویت دانش عمومی زیست شناسی و ایجاد ارتباط بین دانش و مردم به زبان ساده .
 • بررسی مسایل و مشکلات زیست شناسی و تلاش برای رفع مشکلات .
 • ایجاد فضای همفکری و همکاری بین محققان و دانشمندان رشته زیست شناسی .
 • ارتقا و هدفمندسازی فعالیتهای انجمن در سطوح مختلف .
 • افزایش نقش انجمن در برنامه ریزهای آموزشی و پژوهشی .
 • افزایش نقش انجمن در مشاوره علمی و کمک به تصمیم سازی به نظام مدیریتی کشور .

 • كل کاربران ثبت شده: 1452 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 3 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 1032224 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 912 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد
 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن زیست شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Biology Society

Designed & Developed by : Yektaweb