کارگاه تشریح مغز

کارگاه تشریح مغز

این کارگاه به صورت یک روزه و میزبانی مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، با تدریس سرکار خانم فیروزه کشاورزیان در دو بخش تئوری و عملیتاریخ 6 اردیبهشت 98 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در بخش تئوری و عملی مباحث زیر مطرح شد و تمامی شرکت کنندگان به صورت عملی ضمن تشریح به بررسی قسمت های مختلف مغز موش پرداختند.
  • آشنایی با مفاهیم نوروژنز در علوم تکوینی اعصاب
  • بررسی نحوه شکل گیری مغز در دوران جنینی
  • بررسی فیزیولوژیک بخش های مختلف مغز  بویژه حافظه و یادگیری
  • معرفی اختلالات سیستم عصبی
  • بررسی عملی آناتومی مغز
  • انواع روش های نوروژنز در مهره د اران