کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)

همراه با ارائه مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)

 

همکاری مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین، شرکت زیست پرتو آریا و انجمن زیست شناسی ایران

همراه با ارائه مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

سرفصل ها:  

شیوه های جداسازی در HPLC

آموزش نحوه انتخاب ستون و فاز متحرک

آموزش بستن ستون، کاندیشن کردن و نحوه نگهداری آن بعد از آزمون

آماده سازی بافر و انتخاب بافر مناسب

تمایز پمپ های binary و quaternary

آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه

آموزش آماده سازی نمونه و جداسازی با دستگاه

آموزش آماده سازی استانداردهای استوک و کالیبراسیون

آموزش کنترل میانی HPLC

آموزش محاسبه LOQ و LOD

آموزش محاسبات پیشرفته در اکسل

زمان برگزاری: 8 صبح تا 16 بعد از ظهر به مدت دو روز در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه 1403 (5 اردیبهشت تئوری و آنلاین، 6 اردیبهشت حضوری و عملی)

محل برگزاری: مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین (آدرس در پوستر)

لطفا پس از ثبت نام از طریق سایت انجمن زیست شنلسی ایران، به منظور هماهنگی مدارک و وسایل مورد نیاز  به شماره تماس درج شده در پوستر در واتساپ پیام دهید.

10%  تخفیف اعضای انجمن زیست شناسی ایران

هزینه: 2200 هزارتومان