کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

ارائه گواهی بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

 

سرفصلهای گارگاه:

آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی و چگونگی کار با آنها

بررسی آناتومیکی و فیزیولوژیکی اندام های مختلف

 

ارائه گواهی بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

 

  • کارگاه مختص به دانش آموزان است.

زمان برگزاری: پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 11 تا 13   

هزینه کارگاه با دریافت گواهی: 150 هزار تومان

کسب اطلاعات بیشتر: 09107896387