کارگاه تئوری و عملی هیستوتکنیک

ارائه مدرک بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران


کارگاه تئوری و عملی هیستوتکنیک

مدرس: سرکار خانم کشاورزیان

سرفصل های کارگاه:

معرفی هیستوتکنیک و کاربردهای آن

آشنایی با ابزار و مواد مورد نیاز در هیستوتکنیک

تهیه انواع مقاطع بافتی

رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین

آشنایی با خطاهای رایج در هیستوتکنیک و چگونگی رفع آنها

 

هزینه: یک میلیون و پانصد هزارتومان

ارائه مدرک بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کسب اطلاعات بیشتر: 09107896387