کارگاه آناتومی و تشریح کبوتر

بررسی آناتومیکی و فیزیولوژیکی اندام های مختلف
کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران

کارگاه آناتومی و تشریح کبوتر

کارگاه آناتومی و تشریح کبوتر

 

مدرس: سرکار خانم کشاورزیان

سرفصلهای گارگاه:

بررسی آناتومیکی و فیزیولوژیکی اندام های مختلف

کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران

مهلت ثبت نام تا تاریخ 19 آذر

زمان برگزاری: 21 آذر ماه ساعت 15 الی 18

هزینه: 300 هزار تومان

ارائه مدرک بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

کسب اطلاعات بیشتر: 09107896387