کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی و چگونگی کار با آنها
بررسی آناتومیکی و فیزیولوژیکی اندام های مختلف

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

 

مدرس: سرکار خانم کشاورزیان

 

سرفصلهای گارگاه:

آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی و چگونگی کار با آنها

بررسی آناتومیکی و فیزیولوژیکی اندام های مختلف

 

زمان برگزاری: 15 آذر ماه ساعت 15:30 الی 18

هزینه: 300 هزار تومان

 

ارائه مدرک بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

 

کسب اطلاعات بیشتر: 09107896387