کارگاه عملی تزریقات

تزریق عضلانی، تزریق وریدی، تزریق سرم و آموزش انواع داروها

کارگاه عملی تزریقات

🔹️کارگاه عملی تزریقات🔹️ 


دریافت مدرک بین الملل از انجمن زیست شناسی ایران🎗  
با همکاری شرکت زیست پرتو آریا، انجمن زیست شناسی ایران و موسسه آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی شافی تحت نظر وزارت بهداشت  
📌 محل برگزاری : تهران، آزمایشگاه شافی (خیابان ستارخان)
📅 تاریخ برگزاری :  ۲۰ خرداد (۱۰ جلسه)(ساعت 15 به بعد)
💲 هزینه: یک میلیون پانصد هزار تومان (۱۰ درصد تخفیف اعضای انجمن زیست شناسی ایران)

تلفن تماس: 09377896387

سرفصلها:

  • تزریق عضلانی
  • تزریق وریدی
  • تزریق سرم
  • آموزش انواع داروها