کارگاه تئوری و عملی PCR

مدرس: دکتر سارا چراغی (دکتری پزشکی مولولی و پژوهشگر پژوهشکده غدد درون ریز متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران)

کارگاه تئوری و عملی PCR

انجمن زیست شناسی ایران و زیست پرتو آریا برگزار می کنند:

کارگاه تئوری و عملی PCR

مدرس: دکتر سارا چراغی (دکتری پزشکی مولولی و پژوهشگر پژوهشکده غدد درون ریز  متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران)

زمان: 5 خرداد ساعت ۹ الی ۱۵

مکان: کرج آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهستون

ارائه مدرک بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

ظرفیت محدود 12 نفر

کسب اطلاعات بیشتر: 09377896387

سرفصل ها:

  • آشنایی با مبانی PCR و  الکتروفورز 
  • انواع PCR (ARMS, RT-PCR, ...)
  • آموزش عملی PCR و الکتروفورز 
  • آموزش نحوه آنالیز داده ها