کارگاه جامع آموزشی PCR

 ارائه گواهی معتبر شرکت در دوره به زبان انگلیسی توسط انجمن زیست شناسی ایران با ۵۰ سال سابقه فعالیت

کارگاه جامع آموزشی PCR

کارگاه جامع آموزشی PCR

برگزار کنندگان: انجمن زیست شناسی ایران و آزمایشگاه تخصصی بهستون

مشارکت کننده: بنیاد نخبگان استان البرز

زمان: پنج شنبه و جمعه مورخ 18 و 19 اسفند 1401 ساعت 9 الی 15

مکان: کرج ، هفت تیر آزمایشگاه پاتوبیولوژی مولکولی بهستون

سرفصل ها:

  •  آشنایی با انواع استخراج و اصول انجام آن
  •  آشنایی با مبانی PCR و الکتروفورز
  • آشنایی با انواع مختلف PCR
  • کارگاه عملیات استخراج، PCR ، الکتروفورز و آنالیز

اطلاعات بیشتر: 09035023591