کارگاه آموزشی فلوسیتومتری

کارگاه آموزشی فلوسیتومتری

📣 انجمن زیست شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه پاتولوژی بهستون برگزار می‌کند:

کارگاه آموزشی فلوسیتومتری

سخنران: خانم دکتر اعظم کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(دکتری تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی با 15 سال سابقه فعالیت در هماتولوژی و فلوسیتومتری تشخیصی)

کارشناس: خانم پریسا پورحسن (کارشناس بخش فلوسیمتری و هماتولوژی)

زمان: جمعه 28 مهرماه ۱۴۰2 ، ساعت  9 الی 17

محل برگزاری: کرج، بلوار هفت تیر، آزمایشگاه پاتولوژی بهستون کرج

📃 ارائه گواهی معتبر شرکت در دوره به زبان انگلیسی توسط انجمن زیست شناسی ایران با ۵۰ سال سابقه فعالیت

 تلفن: 09035023591

ظرفیت محدود

سنجش تئوری: 

اصول اولیه و مفاهیم پایه فلوسیتومتری

کاربردهای تشخیصی و تحقیقاتی فلوسیتومتری و معرفی ایمونوفنوتایپینگ

آشنایی و مروری بر نرم افزار آنالیز فلوسیتومتری (Flow jo)

مروری بر ایمونوفنوتایپینگ در تشخیص بیماریهای خونی مغز استخوانی با استفاده از نرم افزار فلوجو

  بخش عملی

معرفی دستگاه فلوسیتومتری BD و آشنایی با نحوه کارکرد و کار با نرم افزار مربوطه

آماده سازی نمونه فلوسیتومتری تشخیصی جهت خوانش دستگاه و آنالیز نهایی با نرم افزار فلوجو