کارگاه آموزشی سه روزه تکنیک Real-time PCR

در صورتی که در مورد ثبت نام در کارگاه سوالی دارید با تلفن 02188310033 تماس حاصل فرمایید

کارگاه آموزشی سه روزه تکنیک Real-time PCR

عنوان دوره کارگاه Real-Time PCR

نحو برگزاری

تئوری 


زمان برگزاری

تعداد جلسات، تاریخ و ساعت به تفکیک جلسات
3جلسه، هر جلسه 3 ساعت  ( 15 و 16 و 17 اسفند)

ساعت 9 الی 12 صبح


معرفی کوتاه دوره

از جمله عوامل موثر در بوجود آمدن روش Realtime PCR ،مشکلات و نقص های متعدد در PCR
معمولی و نیز احساس نیاز به یک روند دقیق تر برای تعیین کمی میزان ژن هدف بود. ازآنجاکه امروزه
روش Real time PCR یک روش معمول در برآورد میزان بیان ژن است، آشنایی با آن ضروری به نظر
میرسد.


رئوس مطالب

تعریف - Real Time PCR و تفاوت آن با End-point PCR- توضیح مفاهیم و فرمولهای مربوطه
مقایسه روشهای اختصاصی و غیراختصاصی -
مقایسه روشهای نسبی ) - relative ( و مطلق ) Absolute ( و کاربردهای آنها
آنالیز و بررسی نتایج )آشنایی اولیه با - GraphPad Prism )

پیش نیاز دوره

(اینترنت و رایانه شخصی، نرم افزار، اطلاعات علمی پیش نیاز)
اینترنت، نرم افزار GraphPad Prism

مخاطبین

محققان، دانشجویان، دانش آموزان و علاقمندان به رشته های ژنتیک و بیوتکنولوژی و سایر رشته های
زیست شناسی و علوم پزشکی

نام مدرس

دکتر مرضیه ثنایی
مدرک و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی: دکترای بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران