نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران برگزار شد ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایراننخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران برگزار شد

نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران برگزار شد

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

10 و 11 شهریور ماه 1400 در گرگان

آغاز  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

آغاز بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران به صورت مجازی در دانشگاه سمنان آغاز شد.