هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

10 و 11 شهریور ماه 1400 در گرگان

آغاز  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

آغاز بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران به صورت مجازی در دانشگاه سمنان آغاز شد.