ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم و نایب رییس انجمن زیست شناسی ایران خبر از ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی داد.

آیین تجلیل از برگزیدگان اولین جشنواره ملی امیرکبیربرگزار شد. ۲۰ دی ۱۳۹۹

آیین تجلیل از برگزیدگان اولین جشنواره ملی امیرکبیربرگزار شد.

دبیر علمی جشنواره ملی امیرکبیر در ادامه هدف از برگزاری این رویداد ملی را اقدام عملی مناسب برای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بیان داشت.

جلسه هیئت مدیره انجمن با شهردار سمنان ۱۱ دی ۱۳۹۹

جلسه هیئت مدیره انجمن با شهردار سمنان

در نهمین روز از دی ماه جلسه‌ای پیرامون برگزاری بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی تشکیل شد.

جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با دانشگاه سمنان ۱۰ دی ۱۳۹۹

جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با دانشگاه سمنان

این جلسه در حضور ریاست دانشگاه سمنان، بخش انفورماتیک و اساتید گروه زیست شناسی برگزار شد.

جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با ریاست بنیاد ملی نخبگان استان سمنان ۹ دی ۱۳۹۹

جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با ریاست بنیاد ملی نخبگان استان سمنان

جناب آقای دکتر کی پور، ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان استان سمنان به همراه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران جلسه ای پیرامون بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی در دانشگاه سمنان تشکیل دادند.

تفاهم نامه همکاری مابین مرکز نشر دانشگاهی و رئیس انجمن زیست شناسی ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

تفاهم نامه همکاری مابین مرکز نشر دانشگاهی و رئیس انجمن زیست شناسی

در تاریخ 21 مرداد 99 تفاهم نامه همکاری در زمینه تهیه، تدوین، نشر و توزیع آثار (کتاب، فصلنامه و گزارش علمی) و سایر همکاری ها و مبادلات علمی در حوزه های مختلف منعقد شد.