پیرو مصوبه هیئت مدیره در جلسه آبان ماه سال 1400 و به دنبال زحمات و هماهنگیهای بعمل آمده بویژه
پیگیری های جناب آقای دکتر فرازمند، جناب آقای دکتر حسین زاده کلاگر و جناب اقای دکتر درویشی و بخصوص
اقدامات اولیهای که جناب آقای دکتر مبینی دهکردی در دانشگاه شهرکرد انجام دادند با دعوت رسمی دانشگاه
شهرکرد از طرف معاون محترم پژوهشی و فناوری و ریاست محترم دانشکده علوم پایه سفر اعضای محترم هیئت مدیره  با حضور سروران ارجمند آقایان دکتر فرازمند، دکتر درویشی و دکتر حسین زاده کلاگر و سرکار خانم دکتر سپهری از اعضای محترم هیئت مدیره و پیشکسوتان گرانقدر جناب آقای دکتر شریعتی از دانشگاه اصفهان و جناب آقای دکتر قهرمانی نژاد از دانشگاه خوارزمی در تاریخ بیست و سوم دی ماه 1400 انجام پذیرفت.
ابتداء جلسه مفصلی با ریاست محترم دانشکده علوم پایه و پنج نفر از اعضای محترم هیأت علمی زیست شناسی
، در محل دفتر دانشکده علوم زیستی برگزار و موضوعات مختلف همراه با گزارشی از کنگره های سالهای قبل
 ارائه گردید.
در جلسه دوم که با ریاست محترم دانشگاه شهرکرد جناب آقای دکتر پیرعلی و اعضاء محترم هیئت رئیسه
دانشگاه و نمایندگانی از شهرداری شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، دانشگاه پیام نور استان، دانشگاه علوم
پزشکی شهرکرد، بنیاد نخبگان استان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان برگزار شد سیاستهای
انجمن زیست شناسی در برگزاری کنگره های دو سالانه تشریح و در نهایت پس از اعلام سیاستهای دانشگاه
شهر کرد توسط ریاست محترم دانشگاه تفاهم نامه ای که به استحضار اعضای محترم هیئت مدیره رسیده بود به
امضای طرفین رسید. ) در تغییرات و اصلاحات مورد نیاز تفاهم نامه از تلاش و زحمات جناب دکتر فرازمند سپاسگزاری می نمایم.
در نهایت در جلسه مشترک اعضای محترم هیئت مدیره، پیشکسوتان محترم انجمن و معاون محترم اداری و
مالی دانشگاه، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، ریاست محترم دانشکده علوم پایه دانشگاه و ریاست
محترم بنیاد نخبگان استان البرز برگزار گردید جزئیات مختلفی از جمله انتخاب دبیر علمی کنگره، دبیر اجرایی
کنگره، دبیران محترم علمی کنفرانسهای زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست
شناسی جانوری و زیست شناسی محیطی و حفاظت مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

در ادامه درخصوص تعیین حق ثبت نام، برگزاری حضوری و مجازی کنگره و مسائلی نظیر اسکان، پذیرایی،
کتابچه کنگره و نحوه انتخاب هیئت داوران بحث و تبادل نظر گردید و مطابق توافقات بویژه براساس تفاهمنامه
در صورتجلسه مشترکی به امضاء رسید.
ضمن تقدیر و تشکر از حضور عزیزان و قبول زحمتی که فرمودند بویژه برادران ارجمند جناب آقای دکتر
فرازمند، جناب آقای دکتر درویشی و جناب آقای دکتر حسین زاده کلاگر و سرکار خانم دکتر سپهری و همراهی جناب
آقای بندلی امیدوارم با تلاش همکاران گرانقدر دانشگاه شهرکرد که پتانسیل بسیار خوبی در حوزه علوم زیستی
در قالب سه گروه آموزشی ژنتیک ، علوم گیاهی و علوم جانوری در دانشکده علوم پایه، همچنین علوم پایه
دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی و همکاران دیگری در حوزه محیط زیست، شیلات، کشاورزی و منابع طبیعی
در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دارند بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست
شناسی ایران در شهریور ماه سال 1401 به بهترین نحو برگزار و برگ زرین دیگری بر کتاب قطور و افتخارآمیز انجمن
زیست شناسی ایران افزوده شود.
در پایان از همکاری و دلسوزیهای عزیزان از جمله جناب آقای دکتر ساری، جناب آقای دکتر قهرمانی نژاد،
جناب آقای دکتر شریعتی و جناب آقای دکتر چهرگانی راد که هم به صورت حضوری و در قالب پیام های مختلف و
تماس و ارائه نقطه نظراتشان همراهی و همکاری صمیمانه ای داشته اند سپاسگزاریم . انشاءالله . در جلسات بعدی
هیئت مدیره که عندالزوم به صورت حضوری و یا مجازی در ارتباط با کنگره شهرکرد برگزار خواهد شد از
راهنمایی های ارزشمند سایر عزیزان بویژه جناب آقای دکتر شریفی، جناب آقای دکتر ایرانبخش، جناب آقای
دکتر افشار محمدیان، جناب آقای دکتر چاپارزاده و جناب آقای دکتر مباشری و سرکار خانم دکتر فلاطوری،
سرکار خانم دکتر حسن پور و سرکار خانم دکتر کاظمی نیز بهره مند خواهیم شد.

23 دی ماه 1400