بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

اعضای محترم انجمن زیست شناسی ایران،

با عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

اکنون که با استعانت از درگاه خداوند متعال در سال بین المللی علوم پایه (2022)، بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران (متشکل از چهار کنفرانس زیست شناسی گیاهی، کنفرانس زیست شناسی جانوری، کنفرانس زیست‍شناسی سلولی و مولکولی و کنفرانس زیست شناسی محیطی و حفاظت) در دانشگاه شهرکرد، دانشگاه بام ایران، برگزار خواهد شد، از شما فرهیختگان بزرگوار درخواست می گردد مقالات علمی-پژوهشی خود را جهت ارائه به کنگره ارسال فرمائید. منتظر مقالات وزین، اصیل و ناب شما اساتید و محققین گرانقدر هستیم. به امید دیدارتان در شهرکرد، بام ایران و شهر مهربانی.

اهداف و محورهای همایش:

1-  زیست شناسی گیاهی :

زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

سیستماتیک گیاهی

تکوین گیاهی

بیوتکنولوژی گیاهی

گیاهان دارویی

2- زیست شناسی جانوری:

فیزیولوژی جانوری

سیستماتیک جانوری

تکوین (جنین شناسی و تولید مثل )

بافت شناسی

3-  زیست شناسی سلولی و مولکولی:

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 ژنتیک

میکروبیولوژِی و ایمونولوژی

بیوتکنولوژی

نانوبیوتکنولوژی

بیوشیمی و بیوفیزیک

بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی

پزشکی و سلامت

سلول های بنیادی

4 – زیست شناسی محیطی و حفاظت:

اکولوژی گیاهی و جانوری

اکولوژی اکوسیستم های آبی و خشکی

ژنتیک جمعیت و حفاظت

اکوتوکسیکولوژی

بیوتکنولوژی محیط زیست

بحران‌های محیط زیستی و حفاظت

اکولوژی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

تنوع زیستی و سیاست گذاری

فرهنگ، حقوق و اخلاق زیستی

 

 

مح