این دیدار در ساعت 14:30 روز نهم دی ماه سالجاری با حضور رییس انجمن زیست شناسی ایران جناب آقای دکتر محمد نبیونی و جناب آقای دکتر ایرانبخش، جناب آقای دکتر کی پور رییس بنیاد ملی بنیاد نخبگان، جناب آقای دکتر سعدالدین معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان، جناب آقای دکتر یغمایی معاون مالی اداری دانشگاه سمنان، خانم دکتر ابوالمعالی و جناب آقای دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان برگزار شد، جناب آقای دکتر نبیونی ابتدا با بیان تاریخچه انجمن اعلام کردند: انشاء الله انجمن زیست شناسی ایران بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی را با دوهزار شرکت کننده بطور مجازی و بخشی هم حضوری در 28 بهمن سالجاری در دانشگاه سمنان برگزار خواهد کرد. ایشان گفتند هفته گذشته تفاهم نامه سه جانبه بین انجمن و دانشگاه سمنان و بخش لایف ساینس یونسکو منعقد شد. خوشبختانه یونسکو هم در این کنگره نقش فعالی دارد. اتفاقات خوبی در حاشیه کنگره خواهد افتاد و مرسوم است میزبان رویدادهای علمی در هر شهری، شهردار آن شهر است.

ایشان اضافه کردند که دانشگاه نگین شهر است بخشی از وظایف شهرداری بعنوان مدیریت شهری کمک به ارتقا دانش در شهرهاست. حضور اعضای هیئت مدیره انجمن در شهرداری، درخواست از شهردار محترم جهت حمایت از کنگره و دانشگاه سمنان می باشد. امیدواریم با حمایت شهردار و حمایت بنیاد ملی نخبگان اتفاق خوبی در سمنان بیفتد. در کنار کنگره مفاخر استان سمنان با همت جناب آقای دکتر کی پور بعنوان نماینده جناب آقای دکتر ستاری به جامعه جوان معرفی می شوند.
جناب آقای دکتر ناظم رضوی شهردار سمنان ضمن خیر مقدم فرمودند: در خدمت دوستان دانشگاه سمنان هستیم چون موفقیت های دانشگاه سمنان مایه افتخار ماست.