در ابتدا جناب آقای دکتر نصیری ریاست محترم دانشگاه سمنان ضمن قدردانی از انجمن زیست شناسی ایران و گروه زیست شناسی دانشگاه سمنان بابت برگزاری موفق سمپوزیوم بین المللی کووید-19، تفاهم نامه میان انجمن زیست شناسی ایران، دانشگاه سمنان و یونسکو را گامی بلند در تحقق اهداف بین المللی طرفین ذکر کرده و پیگیری اهداف تفاهم نامه را ضروری خواندند. ایشان همچنین همکاری بخش های مختلف دانشگاه سمنان را جهت برگزاری هر چه موفق کنگره زیست شناسی که در تاریخ 28 بهمن تا یکم اسفند سالجاری برگزار خواهد شد، را امری ضروری دانشتند و از مدیریت فناوری اطلاعات که در جلسه حضور داشتند خواستار همکاری با کمیته اجرایی بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی شدند.

سپس جناب آقای دکتر نبیونی رئیس محترم انجمن زیست شناسی ایران با اشاره به گزارش خانم دکتر ابوالمعالی دبیر اجرایی درباره کنگره و روال دریافت و داوری مقالات دریافت شد، سمپوزیوم بین المللی کووید-19 که مهر ماه سالجاری در دانشگاه سمنان به صورت مجازی برگزار گردید را خوب ارزیابی کرده و تجربیات به دست آمده از آن را جهت برگزاری هر چه موفق تر کنگره زیست شناسی ارزشمند توصیف کردند.
ایشان برگزاری کنگره زیست شناسی را فرصت خوبی برای معرفی دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاهی در تراز دانشگاه های برتر فعال در حوزه زیست شناسی در کشور دانشتند. ایشان استفاده از پتانسیل های بنیاد ملی نخبگان جهت معرفی سرآمدان زیست شناسی استان سمنان را فرصتی جدید برای انجمن زیست شناسی ایران و همکاری های دوجانبه با این بنیاد توصیف کردند و به رایزنی های انجام شده با جناب آقای دکتر کی پور رییس محترم بنیاد ملی نخبگان استان سمنان اشاره نمودند.
ایشان با توجه به مجازی بودن برگزاری کنگره زیست شناسی به بررسی امکان برگزاری حضوری افتتاحیه و اختتامیه کنگره با رعایت پروتکل های بهداشتی و نظر ستاد استانی مقابله با کرونا جهت استفاده هر چه بهتر از ظرفیت ها و پتانسیل ها اشاره داشتند.
جناب آقای دکتر نبیونی همچنین برگزاری جشنواره ایده های برتر با دیدگاه کاربردی و مشارکت سایر ارگان های دولتی با همکاری بنیاد ملی نخبگان را فرصتی ایده آل جهت ایجاد ارتباط با جامعه دانستند. ریاست محترم انجمن زیست شناسی ایران همچنین استفاده از پتانسیل انجمن با بیش از هفت هزار عضو فعال و فرهیخت را فرصت مناسبی جهت معرفی دانشگاه و استان سمنان برای توسعه همکاری های مشترک در آینده دانستند.