در این دیدار که ساعت 10:30 صبح روز نهم دی ماه سالجاری برگزار شد، آقای دکتر کی پور ضمن خیرمقدم بابت حضور رییس انجمن زیست شناسی ایران جناب آقای دکتر محمد نبیونی و سه نفر اعضای هیئت مدیره: جناب آقای دکتر فرازمند، جناب آقای دکتر ایرانبخش و جناب آقای دکتر درویشی در سمنان، از برگزاری بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی در دانشگاه سمنان ابراز خوشحالی کردند. سپس جناب آقای دکتر نبیونی خطاب به دکتر کی پور بیان کردند برگزاری کنگره زیست شناسی در سمنان را مغتنم شمرده و با شناسایی نخبگان، سرآمدان و فرهیختگان زیست شناسی در استان سمنان در قالب طرح تجلیل از دانشمندان بنیاد نخبگان به این کنگره از نظر مادی و معنوی کمک کنند.