ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم و نایب رییس انجمن زیست شناسی ایران خبر از ایجاد کارگروه اخلاق در دانشگاه‌ها برای مقابله با تخلفات علمی داد.

آیین تجلیل از برگزیدگان اولین جشنواره ملی امیرکبیربرگزار شد. ۲۰ دی ۱۳۹۹

آیین تجلیل از برگزیدگان اولین جشنواره ملی امیرکبیربرگزار شد.

دبیر علمی جشنواره ملی امیرکبیر در ادامه هدف از برگزاری این رویداد ملی را اقدام عملی مناسب برای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بیان داشت.

جلسه هیئت مدیره انجمن با شهردار سمنان ۱۱ دی ۱۳۹۹

جلسه هیئت مدیره انجمن با شهردار سمنان

در نهمین روز از دی ماه جلسه‌ای پیرامون برگزاری بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی تشکیل شد.

جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با دانشگاه سمنان ۱۰ دی ۱۳۹۹

جلسه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران با دانشگاه سمنان

این جلسه در حضور ریاست دانشگاه سمنان، بخش انفورماتیک و اساتید گروه زیست شناسی برگزار شد.

اطلاعیه ها


رویدادها


هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

10 و 11 شهریور ماه 1400 در گرگان

آغاز  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

آغاز بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه سمنان

بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران به صورت مجازی در دانشگاه سمنان آغاز شد.