مجله زیست شناسی کاربردی

مجله زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا و انجمن زیست شناسی ایران

علمی - پژوهشی

فصلنامه زیست شناسی کاربردی، یک نشریه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که با عنوان علوم پایه از سال 1367 به طور مستمر به چاپ رسیده و از سال 1389 با شماره مجوز 89/3/11/52474د و مورخ 89/9/8 به عنوان زیست شناسی کاربردی و با اخذ اعتبار علمی - پژوهشی ادامه فعالیت داده است . فایل تمام متن مقالات به صورت PDF در سایت نشریه قرار گرفته و مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.


  • نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
  • توالی انتشار: فصلنامه
  • رتبه در وزارت علوم:  B
  • زبان نشریه: فارسی 
  • نوع انتشار: الکترونیکی
  • نوع داوری: داوری بسته
  • نوع مقالات پذیرفته شده: مقاله کامل 
  • مرجع نویسی: روش APA
  • هزینه داوری: دارد
  • هزینه انتشار: دارد