مجله پژوهش های سلولی مولکولی

مجله پژوهش های سلولی مولکولی

علمی - پژوهشی

مجله پژوهش های سلولی مولکولی همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که از سال 1374 هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شد و از سال 1392 یعنی جلد 26 شماره 2 بطور تخصصی به پژوهش های سلولی و مولکولی تغییر نام داد. این مجله کلیه مقالات علمی - پژوهشی دریافتی در تمام زمینه های زیست شناسی سلولی و مولکولی از سراسر ایران و جهان , جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انتشار این مجله معرفی آخرین پژوهش های علمی بنیادی و کاربردی اساتید و پژوهشگران زیست شناسی سلولی مولکولی, به ویژه در کشور , در زمینه های مختلف و متنوع علوم زیستی به منظور بالا بردن سطح دانش زیست شناسی سلولی و مولکولی و افزایش روحیه پژوهشی و آشنا ساختن جامعه با تحولات دانش زیست شناسی سلولی و مولکولی و عرضه پژوهش های علمی زیست شناسی سلولی مولکولی است .

 • نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • رتبه در ISC: ضریب تاثیر 0.073 (Q3) در سال 1399
 • رتبه در وزارت علوم:  (B(787 در سال 1400
 • زبان نشریه: فارسی چکیده: (انگلیسی)
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • نوع داوری: یکسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 2 ماه
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی: دارد
 • هزینه انتشار: دارد