مجله پژوهش های جانوری

مجله پژوهش های جانوری

علمی - پژوهشی

مجله پژوهش های جانوری همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که از سال 1374 هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شد و از سال 1392 یعنی جلد 26 شماره 2 بطور تخصصی به پژوهش های جانوری تغییر نام داد. مجله پژوهش های جانوری با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم جانوری بصورت فصلنامه منتشر می ­شود. این مجله مقاله­ های حاصل از پژوهش های اصیل در تمام حوزه­ های زیست­ شناسی جانوری شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت­زایی و اندام­زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این مجله همچنین مقاله های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می ­پذیرد.


 • نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • رتبه در ISC: ضریب تاثیر 0.181 (Q2) در سال 1399
 • رتبه در وزارت علوم:    (A (806 در سال 1400
 • زبان نشریه: فارسی چکیده: (انگلیسی)
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • نوع داوری: یکسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 4 ماه
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی: دارد
 • هزینه انتشار: دارد