کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی قلب

ارائه گواهینامه بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی قلب

کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی قلب

 

مدرس: سرکار خانم کشاورزیان

 

سرفصلهای گارگاه:

 

تشریح شکل ظاهری قلب:

تشخیص سطح پشتی و شکمی قلب

تشخیص سمت راست و چپ قلب

مقایسه دیواره سرخرگ و سیاهرگ

 

تشریح بخش های درونی قلب:

بررسی حفره ها، دریچه ها و رگ های مختلف قلب

بررسی عملکرد قلب و گردش خون

 

زمان برگزاری: با توجه به تکمیل ظرفیت اعلام خواهد شد

هزینه: 250 هزار تومان

ارائه مدرک بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

 

کسب اطلاعات بیشتر: 09107896387