چارت سازمانی انجمن زیست شناسی ایران

 

وظایف و فعالیت ها:

مجمع عمومی انجمن زیست شناسی ایران:

 انتخابات با رأی مخفی کتبی، بصورت الکترونیکی یا مکاتبه‌ای انجام می‌گیرد. مراتب با اطلاع مراجع ذیربط در وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

وظائف مجمع که حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد عبارت است از:

 • استماع گزارش شش‌ماهه هیأت مدیره و اخذ تصمیم نسبت به آن
 • تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
 • تعیین خط مشی کلی انجمن
 • تعیین نامزدهای نهایی ریاست انجمن
 • انتخاب هیأت مدیره و دو نفر بازرس از بین خود با رعایت مفاد ماده 15 اساسنامه انجمن
 • تأسیس شعب منطقه‌ای
 • تعیین تعداد اعضای مجمع باتوجه به تعداد اعضای پیوسته هر منطقه براساس تبصره ۲ ماده  ۱۱ اساسنامه انجمن
 • بررسی و تصویب کلیه آئین‌نامه‌های پیشنهادی هیأت مدیره و مجمع در چهارچوب اساسنامه
 • رسیدگی به پیشنهادهای اعضاء

 

رئیس مجمع انجمن زیست شناسی ایران:

رئیس مجمع موظف است مصوبه تشکیل مجمع عمومی انجمن را به رئیس انجمن اعلام نماید، سپس رئیس انجمن دعوت برای تشکیل مجمع عمومی را به صورت کتبی یا الکترونیکی و یا از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام دهد. دعوت برای تشکیل مجمع عمومی باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع انجام شود. در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد.

 

دبیر مجمع انجمن زیست شناسی ایران:

دبیر مجمع موظف است مکاتبات مجمع و امور و مسائل مربوط به مجمع را پیگیری نماید.

 

هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران:

هیأت مدیره انجمن مرکب از رئیس انجمن، نه نفر به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره، پنج نفر عضو علی‌البدل می باشند که توسط مجمع برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

وظائف هیأت مدیره که حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، عبارتند از:

 • اجرای خط مشی انجمن که توسط مجمع تعیین شده است.
 • اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن
 • تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن
 • اخذ اعتبار و قبول هدایا و کمک‌های مالی و بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی در چهارچوب اهداف انجمن
 • تشکیل جلسات سخنرانی، کنفرانس‌ها و سمینارها با رعایت آئین‌نامه‌های مربوط
 • پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده مجمع
 • تهیه گزارش سالانه و ترازنامه جهت ارائه به مجمع
 • اقامه دعوی از طرف انجمن، پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح
 • تهیه وتدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرائی جهت ارائه به مجمع
 • تعیین کمیته‌های مختلف علمی و اجرائی لازم و تعداد اعضاء هر یک و نظارت بر فعالیت آنها
 • انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی
 • تدوین آئین‌نامه نحوه عضویت و سایر آئین‌نامه‌های مورد نیاز و پیشنهاد آن به مجمع
 • ارائه راهکارها و پیشنهادها به مجمع

 

رئیس هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران:

رئیس هیات مدیره انجمن مجری تصمیمات هیأت مدیره است و مسئولیت کلیه امور جاری و امضای کلیه مکاتبات را بر عهده دارند و در غیاب وی وظائف مربوط به عهده  نایب رئیس او خواهد بود.

 

نائب رئیس و دبیر انجمن زیست شناسی ایران:

هیأت مدیره در اولین نشست یک نفر مسئول دبیرخانه (دبیر انجمن) انتخاب می‌کند.

وظائف دبیر انجمن به شرح زیر است:

 • اداره دبیرخانه انجمن
 • جمع‌آوری صورت‌جلسات و آرای هر یک از تشکیلات انجمن
 • عضو گیری برای انجمن باتوجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط
 • انجام امور مکاتبات
 • انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

 

خزانه دار انجمن زیست شناسی ایران:

خزانه‌دار انجمن عهده‌دار جمع‌آوری حق عضویت و سایر درآمدها و پرداخت هزینه‌ها براساس دستور رئیس انجمن و نگهداری اسناد هزینه و محاسبات انجمن در دبیرخانه است .

 

بازرس انجمن زیست شناسی ایران:

در تمام جلسات رسمی هیات مدیره و مجمع شرکت نموده و ضمن نظارت، گزارش های لازم را ارئه می نماید.

 

اعضای علی البدل انجمن زیست شناسی ایران:

زمانی که اعضای مجمع استعفا نموده یا به دلیل فرصتهای مطالعاتی و غیره امکان همکاری با انجمن را ندارند، اعضای علی البدل جایگزین می گردند.

 

دبیرخانه انجمن زیست شناسی ایران:

هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس انجمن تشکیلات دبیرخانه را متناسب با احتیاجات تکمیل می‌کند افرادی را برای اداره امور دبیرخانه استخدام می‌نماید .

 

نمایندگان انجمن زیست شناسی ایران:

از هر دانشگاه که دارای گروه زیست شناسی یا دانشکده زیست شناسی و یا رشته های مرتبط با زیست شناسی است و نیز مؤسسات پژوهشی علوم زیستی یک نفر به عنوان نماینده ی رابط توسط مدیر یا رییس مربوط به طور کتبی به شورای منطقه معرفی می شود.

هر نماینده رابط عهده دار وظایف زیر می باشد:

 • برقرای ارتباط سازنده بین اعضای انجمن زیست شناسی ایران در محل کار و یا شورای منطقه
 • جذب اعضای جدید از بین همکاران و دانشجویان
 • اطلاع رسانی اخبار و مصوبات انجمن به اعضاء
 • ارائه پیشنهادات اعضای انجمن در سازمان محل کار به شورای منطقه
 • گزارش اخبار مرتبط با زیست شناسی در محل کار رابط به مسئول نشریه خبری انجمن زیست شناسی ایران

 

کمیته های علمی انجمن زیست شناسی ایران:

انجمن دارای کمیته های علمی بشرح زیر می باشد:

کمیته فیزیولوژی جانوری- کمیته فیزیولوژی گیاهی، کمیته سیستماتیک جانوری، کمیته سیستماتیک گیاهی، کمیته اکولوژی، کمیته میکروبیولوژی، کمیته ساختار و تکوین جانوری، کمیته ساختار و تکوین گیاهی، کمیته سلولی، کمیته مولکولی

کمیته های علمی انجمن با توجه به ماهیت خود می توانند با اهداف زیر فعالیت داشته باشند . بدیهی است برنامه های کمیته ها پس از تصویب هیات مدیره قابل اجرا می باشد.

 • برگزاری سمینارهای تخصصی و کنگره های زیست شناسی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در تخصص موردنظر
 • ارائه کارگاههای آموزشی ( نظری، عملی، دستگاهی و غیره)
 • برگزاری گردهمائی های تخصصی دانشجوئی
 • برگزاری گردهمائی های تخصصی اعضای هیات علمی
 • بازنگری و به روز کردن برنامه های آموزشی تخصصی در کلیه سطوح دانشگاهی و پیش دانشگاهی در چارچوب قوانین موجود و بر حسب نیاز
 • ایجاد پایگاههای علمی تخصصی جهت معرفی تخصصی های موجود انجمن به جامعه علمی  زیست شناسی و دیگر جوامع علاقمند
 • ایجاد ارتباط علمی با موسسات و انجمن های علمی داخل و خارج
 • ایجاد ارتباط جهت ارائه خدمات علمی، پژوهشی و خدماتی به سازمانها ، موسسات و صنایع مرتبط در چارچوب اساسنامه
 • همکاری در انتشار خبرنامه و نشریات علمی در تخصص مربوط
 • همکاری در جهت انتخاب و تشویق زیست شناسی دانان برجسته در هر تخصص و دانشجویان ممتاز و معرفی به هیات مدیره انجمن
 • برگزاری مسابقات علمی والمپیادی جهت تشویق دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
 • فعالیت در رابطه با معرفی گرایش مربوطه به جامعه با هدف تشویق دانش آموزان ممتاز به ادامه تحصیل در رشته زیست شناسی
 • هدایت متخصصین ذیربط جهت تالیف، ترجمه کتب و تاسیس مجله ی تخصصی

 

وظایف کمیته های علمی انجمن زیست شناسی ایران به شرح زیر می باشد:

 • تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص کلیه اهداف کمیته تخصصی مربوط و ارائه پیشنهاد به هیات مدیره انجمن
 • ایجاد ارتباط با دیگر کمیته های تخصصی انجمن
 • بررسی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و اجرای کلیه اموری که از طرف هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران ارجاع می شود.
 • ارائه گزارشات مکتوب علمی سالانه از فعالیت های آن کمیته به هیات مدیره انجمن
 • دعوت از متخصصین ذیربط جهت تالیف، ترجمه کتب و تاسیس مجله ی تخصصی و ارائه پیشنهاد به انجمن
 • تعیین داوران کمیته ی علمی و بررسی مقالات ارسال شده به همایش تخصصی ذیربط

 

کمیته نشریات انجمن زیست شناسی ایران:

به منظور هماهنگی و یکنواخت سازی نشریات حفظ یکپارچگی تصمیم گیری‌ها برای تداوم حرکت تکاملی و انتشار منظم نشریات انجمن، شورایی به نام " شورای نشریات انجمن" تشکیل می‌شود.

اعضای شورای نشریات عبارتند از:

 • رئیس انجمن زیست شناسی ایران ایران (رئیس شورا).
 • دبیر انجمن
 • سردبیران تمامی نشریات علمی تخصصی انجمن.
 • و از هر گرایش (زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، و  میکروبیولوژی) یک نفر از استادان با تجربه، فعال و محقق به انتخاب هیات مدیره انجمن برای مدت چهارسال
 • مدیر مسئول مجله زیست شناسی ایران

 

وظایف و اختیارات کمیته نشریات انجمن به شرح ذیل است:

 •  ارائه و تدوین راهبردهای اصلی نشریات علمی تخصصی انجمن و حفظ وحدت روش نشریات در خصوص مسائل اجرایی و مالی.
 • نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه نحوه انتشار نشریات علمی تخصصی انجمن
 • نظارت بر حسن عملکرد مسئولان نشریات و ارائه پیشنهادهای سازنده به هیات تحریریه.
 • بررسی و تصمیم گیری در خصوص موارد ارجاعی نشریات علمی تخصصی انجمن به شورا
 • کلیه اموری که در ماده‌های فعلی این آئین نامه به عهده شورا واگذار شده است.
 • راه اندازی نشریات جدید به پیشنهاد شورا و تصویب هیات مدیره می‌باشد.

 

مدیر مسئول نشریات انجمن:

وظایف و اختیارات مدیر مسئول عبارت است از:

 • مسئولیت تمامی موارد حقوقی نشریه و پاسخگویی در مقابل قانون.
 • تهیه آیین نامه‌های داخلی و اجرایی نشریه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و ارائه آن به شورای نشریات انجمن، تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مالی، عزل و نصب کارکنان نشریه با مشورت سردبیر، تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت‌نامه های مربوط به امور نشریه، حفظ اموال و دارایی‌های نشریه، تشکیل جلسات هیئت تحریریه، برقراری ارتباط میان نشریه و دفتر نشر آثار علمی و ارسال مقالات برای چاپ با هماهنگی سردبیر، برنامه ریزی برای توزیع نشریات و سایر وظایفی که به ایشان محول می‌شود.

 

سردبیر نشریات انجمن:

وظایف و اختیارات سردبیر عبارت است از:

 •  مسئولیت تمامی موارد علمی نشریه، بر عهــده سردبیر است و تمامی نامه‌های دریافت، ارسال به داوری،پذیرش و یا رد مقالات  به امضای او خواهد بود.
 • تهیه و تنظیم برگه‌های فراخوانی مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوری، آیین نامه‌های علمی، جمع‌بندی نظر داوران و آرای هیات تحریریه و نیز بررسی و طبقه‌بندی داوران  .
 • سردبیر، ریاست جلسه هیات تحریه را بر عهده دارد.
 • پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیات تحریریه به شورای نشریات انجمن

 

هیات تحریریه نشریات انجمن:

وظایف و اختیارات هیات تحریریه به شرح ذیل است:

 • تأیید علمی مقالات
 • ارائه راهکارهای اجرایی در ارتقای سطح نشریه

 

شعب منطقه ای انجمن زیست شناسی ایران:

تشکیلات شعبه منطقه ای عبارتند از :

 • مجمع عمومی اعضای هر منطقه
 • شورای منطقه
 • شورای نمایندگان متشکل از نمایندگان دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی زیست شناسی موجود در آن منطقه و نمایندگان شورای هر منطقه در مجمع انجمن زیست شناسی ایران (نمایندگان انجمن)

 

وظایف مجمع عمومی اعضای هر منطقه:

مجمع عمومی هر منطقه از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن در آن منطقه تشکیل می شود. رسمیت جلسات مجمع عمومی منوط به حضور اکثریت اعضای پیوسته ( نصف به علاوه یک کل اعضاء) است و تصمیمات اتخاذ شده با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسات معتبر می باشد. دستور کار جلسات مجمع عمومی به قرار زیر می باشد:

 •  استماع گزارش شورای منطقه
 •  تعیین خط مشی کلی سالانه منطقه
 • بررسی پیشنهادات اعضاء

 

شورای منطقه عهده دار وظایف زیر می باشد:

 •  اجرای خط مشی انجمن توسط هیأت مدیره و مجمع
 • معرفی و شناساندن انجمن و فعالیت های آن به مجموعه های علمی و صنعتی منطقه
 •  ارتباط با نمایندگان مراکز آموزش عالی و صنعتی منطقه
 • جذب اعضاء جدید
 • پیگیری دریافت حق عضویت اعضای انجمن در منطقه به نحو شایسته
 • تعیین و تنظیم برنامه فعالیت های سالانه انجمن
 • پیگیری تشکیل جلسات سخنرانی، کنفرانس ها و سمینارها با رعایت آیین نامه های مربوط
 • دریافت هدایا و کمک های مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی

کلیه وجوه جمع آوری شده در هر منطقه اعم از هدایا و کمک های مالی به حساب انجمن واریز می شود.

بخشی از وجوه دریافتی هر منطقه متناسب با حجم برنامه ی سالانه ی پیشنهادی با تصویب هیأت مدیره انجمن جهت تأمین هزینه های منطقه ای در اختیار رییس منطقه قرار می گیرد.

 •  ارتباط با کمیته های مختلف انجمن زیست شناسی ایران
 • تهیه گزارش سالانه جهت ارائه در مجمع عمومی و ارسال نسخه ی از آن به هیأت مدیره انجمن 
 •  اجرای مواردی از اختیارات هیأت مدیره انجمن که به شورای منطقه تفویض می شود.