اطلاعیه مهم مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن زیست شناسی ایران ۶ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعیه مهم مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن زیست شناسی ایران

احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن زیست شناسی ایران می رساند مهلت ثبت یا تمدید عضویت در انجمن جهت شرکت در مجمع عمومی پنجشنبه سی ام فروردین، پایان روز دوشنبه 27 فروردین خواهد بود. یادآوری می شود فقط اعضای محترم پیوسته حق رای دارند و شرکت سایر اعضای محترم بلامانع است.

کارگاه های آموزشی کنگره زیست شناسی شهرکرد ۲ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه های آموزشی کنگره زیست شناسی شهرکرد

لطفا جهت ثبت نام ،با مشخصات کاربری خود وارد سامانه کنگره شهرکرد (https://conf.sku.ac.ir/IBC2022) بشوید.

کارگاه تئوری/عملی هیستوتکنیک ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی هیستوتکنیک

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی هیستوتکنیک مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی استریوتاکسی ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی استریوتاکسی

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی استریوتاکسی مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی مهارت‌های جامع کار با حیوانات آزمایشگاهی ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی مهارت‌های جامع کار با حیوانات آزمایشگاهی

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی مهارت‌های جامع کار با حیوانات آزمایشگاهی مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی برداشت و کشت سلول های بنیادی و سرطانی ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی برداشت و کشت سلول های بنیادی و سرطانی

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی برداشت و کشت سلول های بنیادی و سرطانی مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز افقی و PCR ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز افقی و PCR

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز افقی و PCR مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.