کارگاه الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن

 

سرفصل های کارگاه :

اصول نظری انواع الکتروفورز و شناسایی ماکرومولکولهای های زیستی

استخراج پروتئین از سلول و بافت و رسوب دهی

روش های تعیین غلظت پروتئین ها و انجام روش Bradford

الکتروفورز عمودی پروتئین به روش SDS-PAGE

آشنایی با انواع روش های رنگ آمیزی و رنگبری ژل پلی اکریلامید

انتقال پروتئین به غشا (الکتروبلاتینگ)

شناسایی پروتئین با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی

تفسیر نتایج با استفاده از نرم افزار ImageJ و آنالیز آماری

مدرس

سرکار خانم دکتر لطیف کریم زاده باردیی (دکترای زیست شناسی سلولی تکوینی از دانشگاه تهران)

صدور گواهینامه بین المللی از طرف انجمن زیست شناسی ایران

زمان: 3، 4 و 5 تیر 1402