کتاب بیماری کرونا ویروس 2019(کووید-19)، دو هفته پس از انتشار آن به زبان اصلی، به خاطر خلاصه و جامع بودن توسط انجمن زیست شناسی برای ترجمه انتخاب و پیشنهاد آن برای انتشار از سوی مرکز نشر دانشگاهی پذیرفته شد. آگاهی از همه‌گیری بیماری‌های ویروسی با توجه به گسترش گاهی بسیار سریع آن‌ها، برای مردم عادی تا سیاست‌گذاران و مدیران جامعه امری حیاتی است تا آن‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع در شرایط عادی و بحرانی مجهز کند. بی‌گفت‌وگو، بخش بزرگی از خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا از غیبت ارتباط مؤثر و همه‌گیر بین دانشمندان و جامعه و نیز غفلتِ دولتمردان و سیاست‌گذارانِ مدیریتِ جوامع از لزوم گسترش "علم واقعی و کامل" روزآمد و تأمین به‌موقع و پیشاپیش ضروریات بهداشتی عموم جامعه بوده است؛ سیطره یابی آسان کرونا بر زندگی انسان قرن بیست و یکمی ثابت کرد که هر دو جنبۀ یاد شده کمابیش از نقاط ضعف غالب کشورهاست.
برای تسریع در انتشار کتاب، هر فصل آن برای ترجمه به یکی از استادان اندیشمند گروه ترجمه سپرده شد. هدف از ترجمۀ این کتاب به امید داشتن سهمی ناچیز در آگاهی‌بخشی عموم، در معرکۀ همه‌گیری کرونا بوده است. امیدواریم نسخۀ فارسی اثر با انتشار گسترده و استقبال خوانندگان، در کنار آثار و دستورالعمل‌های منتشرشده از سوی متولیان ملی مبارزه با این همه‌گیری در کشور، با آگاهی‌بخشی پژوهشگران این قلمرو و عموم در فرونشانی همه‌گیری و پایان بخشیدن به سیطرۀ ویروس و بیماری ناشی از آن در کشور سهم مؤثری ایفا کند.