برگزاری کارگاه های آموزشی انجمن زیست شناسی ایران در سال 1400

برگزاری کارگاه های آموزشی انجمن زیست شناسی ایران در سال 1400
لینک ورود برای ثبت نام https://ibs.org.ir/services/detail/19
/Files/Content/Media/2436-20211226153335432.jpeg

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر PCR

زمان برگزاری: هشتم و نهم اسفند 1400

مدرس: خانم دکتر مرضیه ثنایی

دکتری بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
لینک ورود برای ثبت نام :
https://ibs.org.ir/services/detail/1019

انجمن زیست شناسی ایران با همکاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد و مرکز تحقیقاتی بیولوژی کاربردی تکوین جانوری

برگزار می کند

Image
چگونه دانش بنیان شویم؟

دکتر میثم روح بخش

دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی
Image
گیاهان داروئی، کارآفرینی و اشتغال

پروفسور محمد باقر رضایی

رییس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران
Image
آموزش تخصصی لینکدین

نیما اعتماد گلستانی

برنامه نویس شرکت طراحان سفید جدید
Image
تشریح سیاستها و قوانین بنیاد ملی نخبگان در حوره دانشجویی و دانش آموختگی

جواد داودیان، حوزه دانش آموختگی

عقیل کیوانلو شهرستانکی، حوزه دانشجویی

 مسئول ارزیابی بنیاد نخبگان خراسان رضوی/مسئول خدمات نخبگانی خراسان رضوی جدید
Image
بیولوژی اومیکس و کاربرد آن در پزشکی

دکتر اسماعیل صدرالدینی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران جدید
Image
Converting idea into a new project

دکتر نوشین زاهید

دانشگاه پونچ کشمیر هند جدید