رییس انجمن زیست شناسی ایران و  رییس بنیاد نخبگان استان البرز در مراسم آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی امیرکبیر با گرامیداشت یاد و خاطره امیرکبیر بزرگ افزود: این رویداد ملی به نام ایشان نامگذاری شده و در این جشنواره از افرادی که در مسیر ایشان گام بر می‌دارند، قدردانی خواهد شد.

دکتر محمد نبیونی اظهار داشت: برگزاری جشنواره ملی امیرکبیر با موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کارفرما محور به منزله بی‌توجهی محققان و پژوهشگران به حوزه‌های مرز دانش و کم اهمیت شمردن تلاش‌ها در این عرصه نیست.

ایشان با اشاره به طرح‌ها و تحقیقات دانشمندان و محققان برجسته در حوزه‎‌هایی که در زمان انجام تحقیق و پژوهش کاربردی برای آن متصور نبوده است؛ افزود: در یک نمونه تلاش چندین ساله دو دانشمند در مطالعه سیر تکامل و چرخه زندگی یک ریزموجود منجر به تحول و پایه مطالعات در حوزۀ پزشکی، شناخت و درمان بیماری سرطان شده است.

وی تأکید کرد: در حوزه‌های مختلف علمی نباید حتماً تأکید صِرف، بر کاربردی و کارفرما محور بودن پایان‌نامه و رساله دکتری باشد و توقع داشته باشیم همه تحقیقات، همین امروز نتیجه بدهد. دبیر علمی جشنواره ملی امیرکبیر در ادامه هدف از برگزاری این رویداد ملی را اقدام عملی مناسب برای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بیان داشت.

دکتر محمد نبیونی بیان داشت: در مجموع در حوزه فنی مهندسی تعداد 19، کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست تعداد 32، در حوزه علوم پایه تعداد 27، در حوزه علوم انسانی تعداد 19 و در حوزه هنر تعداد 3 پایان نامه و رساله دکتری توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شده است.