اعضای محترم انجمن زیست شناسی ایران، با عرض سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند در تاریخ 21 مرداد 99 تفاهم نامه همکاری در زمینه تهیه، تدوین، نشر و توزیع آثار (کتاب، فصلنامه و گزارش علمی) و سایر همکاری ها و مبادلات علمی در حوزه های مختلف مورد توافق طرفین بین مرکز نشر دانشگاهی به نمایندگی جناب آقای دکتر ابراهیم آبادی رئیس مرکز و جناب آقای دکتر نبیونی رئیس انجمن زیست شناسی ایران در دفتر معاونت محترم پژوهشی مرکز نشر جناب آقای دکتر عبدالامیر نبوی منعقد شد.