بدینوسیله به اطلاع می‌رساند فرآیند صدور گواهی‌های مربوط به کارگاه‌ها، سخنرانی و حضور در کنگره آغاز شده است و با توجه به تعداد زیاد درخواست‌ها، تمامی گواهی‌ها تا پایان اسفندماه به آدرس پستی شرکت‌کنندگان و سخنرانان محترم ارسال خواهند شد. از کاربران محترم درخواست می‌شود با مراجعه به سامانه کاربری خود در وب‌سایت کنگره، از طریق منوی ویرایش مشخصات اقدام به تکمیل فیلدهای کد ملی، کد پستی، آدرس و تخصص (یکی از کنفرانس‌های چهار گانه زیست‌شناسی گیاهی، زیست‌شناسی جانوری، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی و زیست‌شناسی محیطی و حفاظت) نمایند. همچنین، جهت صدور گواهی‌ها از اسامی مندرج در آخرین اصلاحیه چکیده (و نه پوستر بارگذاری شده) استفاده خواهد شد و مسئولیت تطبیق اسامی درج شده در چکیده مقاله و فرم ثبت مقاله در وب‌سایت و همچنین نوشتار صحیح اسامی متوجه نویسندگان مقالات است. بنابراین از آنجا که امکان صدور مجدد گواهی وجود ندارد، خواهشمند است هر گونه اصلاحیه درخواستی از طریق ایمیل کنگره یا پیامک به شماره تماس دبیرخانه اطلاع داده شود.
 
با تشکر
دبیرخانه کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی سمنان