توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran
 

Site Tops

:: Most Visited Articles
Quantification of crocin, picrocrocin and safranal components of saffron (Crocus sativus L.) in Ghaen and Tabas regions (1800 Views)
Effects of Cultivar, Pretreatment and Embryo Induction Medium in Isolated Microspore Culture of Hexaploid Wheat (Triticum aestivum L.) (1746 Views)
Production of Transgenic Goats, Carrying Human Coagulation Factor IX cDNA, by Nuclear Transfer of Transfected Fetal Fibroblasts (1707 Views)
Effects of Artemia Urmiana Nauplii Bioencapsulated with Ergosan on Growth Factors, Surviva1 Rate and Stress Resistance of Persian Sturgeon(Acipense persicus Bordin, 1897) Larvae (1701 Views)
Investigation of growth indices of all female and mixed sex diploid and triploid rainbow trout Oncorhynchus mykiss in the second year of culture (1690 Views)
Agrobacterium–mediated transformation of Minou (Citrus sp.) and Darabi (Citrus grandis) and regeneration of transgenic explants expressing β–glucoronidase (uid A) gene. (1652 Views)
Comparison the effects of sodium nitroprusside and arginine pretreatment on some physiological responses of tomato plant (Lycopersicun esculentum) under water stress (1622 Views)
Purification and Optimization of Auxin (Indole-3-Acetic Acid) Hormone in Rhizobium Bacterium (1619 Views)
Synergistic effects of mechanical and chemical treatments on seed germination of Jimsonweed (Datura stramonium L.) (1587 Views)
The allelopathic assay of Eucalyptus camaldulensis Labill on morphological and physiological parameters on monocot and dicot plants (1587 Views)
Optimization of growth condition of Barvar2 plant growth promoting Bacteria (1586 Views)
Effects of toxic concentrations of Cadmium on nodulation and nitrogen fixation of different strains of Sinorhizobium meliloti in Medicago sativa (1579 Views)
Effect of drought-induced stress by PEG6000 on physiological and morphological traits of Safflower (Carthamus tinctorius) seed germination in order to selection of drought tolerant genotypes (1578 Views)
Cloning of new form of human tissue plasminogen activator (K2S) in eukaryotic system (1574 Views)
Cloning and secretive expression of Bacillus thermocatenulatus BTL2 lipase in Pichia pastoris Using natural and yeast α factor signal sequences (1574 Views)
Plantlet Regeneration of Datura innoxia by IAA and BA and Improvement of Tropane Alkaloid Contents in Regenerated Plantlets in Response to Putrecine treatment (1565 Views)
Floristic studies and life forms of Ghorkhood protected area (1565 Views)
Dry matter accumulation and compatile metabolites prouduction of six chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under different soil moisture (1553 Views)
Preventive and protective effects of garlic juice on histologic alteration in the prostate of streptozotocin induced diabetic rats (1548 Views)
Effect of drought stress on proline and soluble sugar content in canola (Brassica napus L.) seedlings (1548 Views)
Utilizing several growth inhibitors for finding gibberellin synthesizing affecting mutants in Arabidopsis thaliana (1543 Views)
Study on the changes of size in Brachionus calyciflorus using different diets (1536 Views)
Plant Diversity with Respect to Ecological Factor of Altitude in Sardabrood Forests of Chalous, N. Iran (1535 Views)
The effect of ABA on pigments and tetrahydrocannabinol in Cannabis sativa at flowering stage (1509 Views)
Effect of Daucus carota seeds extract on serum levels of Glucose, Lipids and Lipoproteins in type I diabetic male rats (1506 Views)
    ... More
:: Most Downloaded Articles
Effect of some chemicals on stability of anthocyanins from blackberry (Morus nigra) (1762 Downloads)
Quantification of crocin, picrocrocin and safranal components of saffron (Crocus sativus L.) in Ghaen and Tabas regions (1122 Downloads)
Evaluation of foliar treatment of free amino acids effect on some of quantitive and qualitive parameters in pistachio (Pistachia vera L.) Ohadi (Fandoghi) cultivar (866 Downloads)
Effect of drought stress on proline and soluble sugar content in canola (Brassica napus L.) seedlings (865 Downloads)
Effect of metabolites produced by Lactobacillus rhamnosus GG (probiotic bacteria) on the growth of human colon cancer cell line CacoII (713 Downloads)
Cloning and secretive expression of Bacillus thermocatenulatus BTL2 lipase in Pichia pastoris Using natural and yeast α factor signal sequences (694 Downloads)
Transgenic canola plants harboring beta 1,3 glucanase (bgnI) gene from Trichoderma virens inhibit mycelial growth of Sclerotinia sclerotiorum. (612 Downloads)
The effect of ABA on pigments and tetrahydrocannabinol in Cannabis sativa at flowering stage (602 Downloads)
Effect of morphological variables of Pistacia atlantica on gum and seed production (570 Downloads)
The interaction effects of spermidine application and salinity stress in pepper plants (554 Downloads)
Spectrofluorometry as a tool to evaluate biocide efficiency on deteriorating rock fungi (548 Downloads)
Investigation and determination of population structure of parthenogenetic artemia (Bowen and Sterling, 1978) in the Inche Lake using PCR-RFLP (543 Downloads)
Biodesulfurization of organic sulfur compounds in fossil fuels (508 Downloads)
The allelopathic assay of Eucalyptus camaldulensis Labill on morphological and physiological parameters on monocot and dicot plants (489 Downloads)
Ecological survey Cercis griffithii L. tree in west of Iran (463 Downloads)
The effect of heat stress on in-vitro pollen grain germination and pollen tube growth in Capsicum annuum L. (443 Downloads)
Simultaneous detection of caga gene and vaca alleles in Helicobacter pylori isolated from patients with gastrointestinal inflammations using multiplex PCR. (438 Downloads)
Essential oil composition and antimicrobial activities of oil, alcoholic extract of Artemisia sieberi from Firoozkooh region (435 Downloads)
Assigning on food regime of larvae and fingerling of wild carp(Cyprinus carpio) in earthen pond (fish culture and propagation of bony fish center of Sijaval) (417 Downloads)
Biodiversity of Woody and Herbaceous Vegetation Species in Relation to Environmental Factors in Lowland Forests of Eastern Nowshahr (416 Downloads)
Identification of bacteriocin producing Enterococcus in dairy products by PCR (414 Downloads)
Effect of Seed Priming With Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) On Phyllochron and Leaf Appearance Rate of Corn (Zea Maize L .) (407 Downloads)
Production of amylase by T. longibrachiatum on solid-state fermentation:optimization of culture by Taguchi method (407 Downloads)
The effect of cadmium toxicity on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in safflower (Carthamus tinctorius L.) (406 Downloads)
Investigation of sex markers in persian sturgeon (Acipenser persicus) with using of AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) markers (387 Downloads)
    ... More
:: Most studied contents
    ... More
:: Most sent contents
welcome ( 3 send)
    ... More
:: Most printed contents
    ... More

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Biology Society

Designed & Developed by : Yektaweb