توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran
 

انجمن زیست شناسی ایران- بخش آموزش
المپیاد پانزدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.70.49.fa
برگشت به اصل مطلب