انجمن زیست شناسی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنفرانسهای مورد حمایت انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/14 | 

سومین کنگره قارچ شناسی ایران، از تاریخ 6-4 شهریور 1396 توسط انجمن قارچ شناسی ایران و دانشگاه کردستان در سنندج برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری: ۰۴ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶   

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت

http://conf.uok.ac.ir/imyc3/Default.aspx مراجعه کنید.


اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت ، زمان: 13 الی 15 تیرماه 1396 ، مکان:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده علوم پایه

آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 اردیبهشت ۱۳۹۶
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت 
http://conf.isc.gov.ir/nanosrb مراجعه کنید.

اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی

مهلت ارسال چکیده مقاله:   تا 15 تیر 1396
داوری نهایی مقالات:   23 تیر تا 5 مرداد 1396
ثبت نام نهایی و ارسال مقاله کامل:  15 مرداد 1396
مهلت ثبت نام در کارگاهها:   15 مرداد 1396
زمان برگزاری همایش:   15 و 16 شهریور 1396

مکان: سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://cnf.hsu.ac.ir/ppb/fa/#
مراجعه کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.62.20.fa
برگشت به اصل مطلب