انجمن زیست شناسی ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۵ | 
  • تقویت دانش زیست شناسی و کمک به ارتقای سطح علمی محققان .
  • تقویت دانش عمومی زیست شناسی و ایجاد ارتباط بین دانش و مردم به زبان ساده .
  • بررسی مسایل و مشکلات زیست شناسی و تلاش برای رفع مشکلات .
  • ایجاد فضای همفکری و همکاری بین محققان و دانشمندان رشته زیست شناسی .
  • ارتقا و هدفمندسازی فعالیتهای انجمن در سطوح مختلف .
  • افزایش نقش انجمن در برنامه ریزهای آموزشی و پژوهشی .
  • افزایش نقش انجمن در مشاوره علمی و کمک به تصمیم سازی به نظام مدیریتی کشور.
  • ارتقا و هدفمندسازی فعالیتهای انجمن در سطوح مختلف.
  • افزایش نقش انجمن در برنامه ریزهای آموزشی و پژوهشی.
  • افزایش نقش انجمن در مشاوره علمی و کمک به تصمیم­ سازی به نظام مدیریتی کشور.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب