انجمن زیست شناسی ایران- 1397
جایزه دکتر حسن ابراهیم زاده و دکتر جمشید درویش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
جایزه دکتر حسن ابراهیم زاده

جایزه دکتر جمشید درویش

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.145.94.fa
برگشت به اصل مطلب