توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran
 

انجمن زیست شناسی ایران- مجلات مرتبط با زیست شناسی
برخی نشریات مربوط به زیست شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | 

برخی نشریات علمی مورد تایید وزارت علوم

اقیانوس شناسی

اکوبیولوژی تالاب

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی 

ایمنی زیستی 

بوم شناسی آبزیان 

بوم شناسی جنگل های ایران

بوم شناسی کاربردی

بوم شناسی کشاورزی 

پژوهش و توسعه جنگل

پژوهشهای جانوری 

پژوهشهای ژنتیک گیاهی

پژوهشهای سلولی و ملکولی 

پژوهشهای گیاهی 

تاکسونومی و بیوسیستماتیک 

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی

تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران

جنگل ایران  

حفاظت زیست بوم گیاهان

دنیای میکروب ها 

رستنیها

زیست شناسی ایران 

زیست شناسی تکوینی 

زیست شناسی جانوری تجربی 

زیست شناسی دریا 

زیست شناسی کاربردی 

زیست شناسی گیاهی ایران

زیست شناسی میکروارگانیسم ها 

زیست فناوری 

زیست فناوری گیاهان زراعی 

ژنتیک نوین 

سلول و بافت 

علوم و فنون دریایی 

فرآیند و کارکرد گیاهی

فن آوری زیستی در کشاورزی

فیزیولوژی محیطی گیاهی 

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 

فیزیولوژی و تکوین جانوری 

فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران 

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

یافته های نوین در علوم زیستی

Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology

Biomacromolecular Journal

Caspian Journal of Environmental Sciences 

Ecopersia

Iranian Journal of Animal Biosystematics

Iranian Journal of Biotechnology

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

Iranian Journal of Ichthyology

Iranian Journal of Plant Physiology

Journal of Cell and Molecular Research

Journal of Medicinal Plants & By-products

Journal of Plant Molecular Breeding

Journal of The Persian Gulf Marine Sciences

Molecular Biology Research Communications

Progress in Biological Sciences

The Iranian Journal of Botany

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.137.65.fa
برگشت به اصل مطلب