انجمن زیست شناسی ایران- اخبار هیئت مدیره انجمن
مجمع عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/13 | 

آگهی تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زیست شناسی ایران

 
بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن زیست شناسی ایران می رساند که جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن در تاریخ سی و یکم تیرماه 1397 ساعت 12 ظهر (نوبت اول) در دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران تشکیل می شود. در صورتیکه این جلسه به هر دلیل به حد نصاب نرسد مجامع عمومی بعدی (نوبت دوم) در تاریخ اول شهریور 1397 ساعت 17 (ساعت 17 الی 18 مجمع عمومی فوق العاده و 18 الی 20 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) در مراغه، دانشگاه مراغه،
دانشکده علوم، محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران تشکیل خواهد شد .
دستور جلسه : 
تصویب تراز مالی
گزارش سالیانه انجمن
انتخاب هیات مدیره جدید
انتخاب بازرس
از علاقه مندان دعوت به عمل می آید در این جلسه حضور به هم رسانند.

هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.134.83.fa
برگشت به اصل مطلب