انجمن زیست شناسی ایران- اخبار هیئت مدیره انجمن
مهرماه 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | 
برگزاری همایش تازه های سلولی و مولکولی در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
نشست هایی با اساتید دانشگاه محقق اردبیلی و اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.134.74.fa
برگشت به اصل مطلب