انجمن زیست شناسی ایران- اخبار هیئت مدیره انجمن
نشست گروه چشم انداز علوم زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/4 | 
پیرو جلسات و توافقاتی  که با کمیته چشم انداز علوم زیستی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته بود در روز یک شنبه اول امرداد هزار و سیصد و نود و شش، نشستی برای تعیین اعضای پیشنهادی از طرف انجمن به این کمیته برگزار شد.
AWT IMAGE
در این نشست علاوه بر هیئت مدیره انجمن، چند تن از اساتتید صاحب نظر در حیطه زیست شناسی:  آقایان دکتر معصومی، دکتر بهمنش، دکتر صعودی، دکتر پازوکی، دکتر ذاکر و خانم ها دکر نصری و دکتر اردبیلی حضور به هم رساندند.
AWT IMAGE
AWT IMAGE
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد خانم دکتر نصری از دانشگاه پیام نور، آقای دکتر ذاکر از دانشگاه آزاد، آقای دکتر صعودی از دانشگاه الزهرا، آقای دکتر پازوکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای دکتر فرازمند از دانشگاه تهران به عنوان اشخاص حقیقی و آقای دکتر نبیونی به عنوان رییس انجمن زیست شناسی و آقای دکتر ایرانبخش به عنوان رییس انجمن کشت بافت (اشخاص حقوقی) از طرف انجمن زیست شناسی به مجمع تشخیص معرفی شوند.
به علاوه متخصصین دیگری نیز برای شرکت در کارگروه های مجمع در آینده نزدیک معرفی خواهند شد.
در پایان ریاست انجمن اظهار امیدواری کردند که جلسات آتی گروه چشم انداز علوم زیستی با حضور فعال دیگر اعضای اندیشمند جامعه زیست شناسی ایران پربارتر و موثرتر تشکیل گردد.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.134.72.fa
برگشت به اصل مطلب