انجمن زیست شناسی ایران- اخبار هیئت مدیره انجمن
برگزاری جلسه سوم هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/6 | 

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن زیست شناسی در تاریخ چهار خرداد هزار و سیصد و نود و شش برگزار شد. مباحثی پیرامون پیش نویس سند ملی علوم زیستی، انتشار شماره اول مجله ترویجی انجمن و ... مطرح شد ولی دستورکار اصلی جلسه شامل بحث پیرامون نظرات و مطالبات شاخه دانشجویی انجمن و نحوه پاسخگویی به این مطالبات بود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.134.60.fa
برگشت به اصل مطلب