انجمن زیست شناسی ایران- اخبار هیئت مدیره انجمن
برگزاری جلسه اول هیئت مدیره دوره دوازدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/21 | 

AWT IMAGEاولین جلسه هیئت مدیره دوره دوازدهم انجمن زیستAWT IMAGEشناسی روز پنج شنبه 19 اسفند 1395 با حضور اعضای هیئت مدیره دوره یازدهم و دوازدهم برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.134.55.fa
برگشت به اصل مطلب