انجمن زیست شناسی ایران- تعرفه عضویت
تعرفه عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/17 | 

اعلام شماره حساب بانکی
برای یکسال عضویت در انجمن زیست شناسی ایران

 (حقیقی):

پیوسته: (فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر کلیه رشته های علوم زیستی):         ۵۰۰ هزار ریال

وابسته: (فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی علوم زیستی):                                                        ۳۵۰هزار ریال

دانشجویی: (کلیه دانشجویان رشته علوم زیستی):                                                                     ۲۵۰ هزار ریال

اعلام حق عضویت سالانه (حقوقی):

کتابخانه ها                                                                                                 ۱۰۰ هزار ریال

موسسات و سازمانهای داخل کشور                                                      ۵۰۰ هزار ریال

موسسات و سازمانهای خارج کشور                                                        ۱۰۰ دلار

* همچنین برابر مصوبه مجمع عمومی انجمن زیست شناسی ایران در شهریور ماه ۱۳۷۸، انجمن می تواند دارای اعضای حقوقی باشد. به این ترتیب کتابخانه های دانشگاهها و موسسات پژوهشی و مراکز علمی و فرهنگی میتوانند با پرداخت حق عضویت سالیانه به عضویت حقوقی انجمن پذیرفته شوند.

* آغاز عضویت هر سال از شهریور ماه است و لازمه عضویت تکمیل فرآیند عضویت  و پرداخت حق عضویت تعیین شده می باشد.

* اعضای حقوقی انجمن علاوه بر دریافت کلیه نشریات و بولتنهای انجمن به صورت رایگان، بعنوان حامیان و دوستداران انجمن زیست شناسی ایران شناخته می گردند.
بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، به نام انجمن زیست شناسی ایران، شماره حساب ۱۸۶۲۰۷۲۳ ، شماره شبا، IR۴۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶۲۰۷۲۳)، شماره کارت انجمن زیست شناسی ایران ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۲۳۲۹۷

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.120.39.fa
برگشت به اصل مطلب