توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran
 

انجمن زیست شناسی ایران- کارگروه های علمی
کارگروه های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۱۷ | 

ردیف

نام کمیته

نام رئیس کمیته

1

ساختار و تکوین گیاهی

دکتر هما رجایی

2

ساختار و تکوین جانوری

دکتر مریم شمس لاهیجانی

3

فیزیولوژی گیاهی

دکتر منصور شریعتی

4

فیزیولوژی جانوری

دکتر اکبر وحدتی

5

سیستماتیک گیاهی

دکتر جواد قرشی الحسینی

6

سیستماتیک جانوری

دکتر جمشید درویش

7

اکولوژی

دکتر مرتضی عطری

8

میکروبیولوژی

دکتر شایسته سپهر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.117.37.fa
برگشت به اصل مطلب