نظرخواهی از اعضای انجمن در سال 1398
[ برگشت به فرم ]
بسمه تعالی
فرم نظر‌سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت‌های انجمن علمی زیست شناسی ایران ( سال 1398 )
 
پاسخگوي ارجمند،
این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن فوق‌الذكر می‌پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه فرموده و از ميان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه‌ای را که به دیدگاه شما نزدیکتر است، انتخاب كنيد. بدیهی است، پاسخ‌های شما انجمن را در برنامه‌ريزي براي دستیابی به نتایج بهینه یاری خواهد كرد.
يادآور مي‌شود، تمام پاسخ‌ها محرمانه تلقی شده و پرسشنامه شما به همراه سایر پرسشنامه‌ها به صورت کلی بررسی می‌شود. از اینکه وقت خود را صرف پاسخگویی می‌كنيد سپاسگزاريم.

-
1 اطلاعات عمومی (1) سن: ....... سال
2 جنس:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
3 وضعیت کاری و تحصیلی:
4 نوع عضویت شما در انجمن:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
پیوسته
وابسته
دانشجویی
افتخاری
حقوقی
5 هدف شما از عضویت در انجمن چیست؟ (بیش از یک گزینه را می توانید انتخاب کنید)
 مشارکت در برگزاري فعالیت های علمي انجمن
 افزایش دانش حرفه‌ای
 مشارکت در فعالیت های اجتماعی و علمی
 دیدار دوستان و همکاران قدیمی در محافل علمی
6 اطلاع رساني فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتي به اعضاء انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
7 رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
8 مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
9 مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
10 همکاری و مشارکت اعضای قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی) تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
11 اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
12 اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
13 همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی وتخصص ملی - بین المللی انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
14 مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیرمحتوای نشریات انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
15 مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
16 میزان مشارکت اعضا در پروژه های واژه گزینی انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
17 حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
18 مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
19 مشارکت و همکاری اعضا ء در تدوین شاخص های مرجعیت علمی در انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
20 اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
21 ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
22 حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره ها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
23 حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پژوهشی، مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن) تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
24 حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری ویا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگذار مانند (قطب های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......) تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
25 مشارکت و حضور اعضا در پروژه های بین المللی انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
26 میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ضعیف
متوسط
خوب
عالی