توجه                    توجه
انتخابات اعضای هیأت مدیره جدید در مجامع عمومي فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زيست شناسي ايران، اول شهریور 1397 در محل برگزاری بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌­المللی زیست­‌شناسی ایران در مراغه،  دانشگاه مراغه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی 
برای کاندیداتوری در
انتخابات اینجا کلیک کنید
20th National and 8th International Congress on Biology, Maragheh, Iran
 

 • Screenshots of old Iranin Biology Socirty website-1
 • Screenshots of old Iranin Biology Socirty website-2
 • Screenshots of old Iranin Biology Socirty website-3
 • Screenshots of old Iranin Biology Socirty website-4
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text
 • Your Text Your Text Your Text Your Text

Aim and Objectives

 • To provide a forum for members of the Iranian experts to interact and sustain a sense of belonging through mutually beneficial contacts.
 • To create a sense of co-operation, mutual harmony, and affection among the members of the Association
 • To create awareness about important social issues and help develop a sense of national / social responsibility among members, students and the society.
 • To organize seminars, meetings, press conferences and other lawful gatherings from time to time.

Newsletter subscription

Enter your email address to have site news and announcements delivered directly to your inbox.

Site Statistics

 • Registered users: 1390 کاربر
 • Online users: 0 کاربر
 • Guest users: 57 کاربر
 • All visits: 923618 بازدید
 • Visits in 24 Hours: 1186 بازدید
 • © 2018 All Rights Reserved | Iranian Biology Society

  Designed & Developed by : Yektaweb