اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز

 

نام و نام خانوادگي آخرين مدرك تحصيلي گرايش تحصيلي محل اخذ مدرك آدرس پست الكتريكي
احمدرضا خسروي Ph.D سيستماتيك ملكولي گياهي هند Khosravi@biology.susc.ac.ir
امين‌ا... بهاءالديني Ph.D فيزيولوژي جانوري داشگاه تربيت مدرس baha@susc.ac.ir
پروين حسن زاده فوق ليسانس بيوشيمي دانشگاه شيراز Parvinhassanzadeh@yahoo.com
حسن محبت كار Ph.D بيوتكنولوژي هند Mohabatkar@susc.ac.ir
حميدرضا اسماعيلي Ph.D ماهي شناسي هند Esmaeil@susc.ac.ir i
علي  مرادشاهي Ph.D بيوشيمي- متابوليسم كربن امريكا Moradshagy@susc.ac.ir
ساسان محسن زاده Ph.D فيزيولوژي گياهي دانشگاه تربيت مدرس Mohsenus@yahoo.com
طاهره اسلام زاده دانشوري فيزيولوژي گياهي دانشگاه تهران Eslamzadeh@susc.ac.r
عبدالعظميم مرداني فوق ليسانس ژنتيك بيولوژي ملكولي دانشگاه شيراز Mardani@susc.ac.ir
لعيا روحاني فوق ليسانس اكولوژي شيراز Rouhani@shirazu.ac.ir
محسن نخبه الفقهايي Ph.D جنين شناسي انگليس Nokhbeh@susc.ac.ir
مصطفي سعادت Ph.D ژنتيك ژاپن saadat@susc.ac.ir
مليحه الزمان منصفي Ph.D بافت و جنين شناسي جانوري دانشگاه شيراز Monsefi@susc.ac.ir
هما رجايي Ph.D سلولي تكويني  فرانسه hrajaei@susc.ac.ir