ا

عضای هیئت علمی دانشگاه کرمان

 

نام و نام خانوادگي آخرين مدرک تحصيلي گرايش تحصيلي محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي آدرس الکترونيکي
سيد مسعود مجدزاده  دکتري  سيستماتيک جانوري  انگلستان  madjdzadeh@yahoo.co.uk
ايران پورابولي  دکتري  فيزيولوژي انساني  تربيت مدرس تهران  Pouraboli_i@mail . uk.ac.ir
وحيده ناظري  دکتري  سيستماتيک گياهي  انگلستان  Nazeri40@yahoo.co.uk
مطهره وفادوست فوق ليسانس بيوشيمي باليني  تربيت مدرس تهران Vafadost @ Yahoo.co.uk
فرخنده رضانژاد دکتري سلولي تکويني گياهي  تربيت معلم تهران Frezanejad @ mail. Uk.ac.ir
بتول کرامت  دانشجوي دکتري فيزيولوژي گياهي  شهيد باهنر کرمان  B.Keramat@mail. Uk.ac.ir
نازي نادرنژاد فوق ليسانس بيوسيستماتيک گياهي  شهيد باهنر کرمان NNadernejad@mail.uk.ac.ir
زهرا اسرار دکتري  فيزيولوژي گياهي  تربيت معلم تهران Zasrar @ mail . uk. ac . ir
علي گل دکتري فيزيولوژي انساني  علوم پزشکي تهران agol @ mail . uk . ac . ir
علي احمدي مقدم  دکتري اکولوژي گياهي  شفيلد انگلستان  Ahmadimoghadam @ yahoo.com
علي غضنفري مقدم  دانشجوي دکتري فيزيولوژي جانوري  دانشگاه تهران  agm @ mail.uk.ac.ir
عبدالحميد نمکي شوشتري  دکتري ژنتيک ليدز انگلستان  Genabns @ mail.uk.ac. ir
خسرو منوچهري کلانتري  دکتري فيزيولوژي گياهي ويلز انگلستان  Kh _ kalantari @ yahoo.com
مهدي عباس نژاد  دکتري فيزيولوژي جانوري  علوم پزشکي تهران  mabbas@mail.uk.ac.ir
سيد منصور ميرتاج الديني  دانشجوي دکتري بيوسيستماتيک گياهي  دانشگاه اصفهان   
سهيلا شفيعي  دانشجوي دکتري  بيوسيستماتيک جانوري دانشگاه تهران